Wesleyd geboren 15-01-1985
Diederik Boy The Pooh x Debby Femke van Wikatro/Reu

Exterieur: Zeer Goed

KNJV B diploma's

Aantal Kwalificaties 12
Voorjaar 1 kwalificatie 1 Eervolle Vermelding
Eerste plaats Zeer Goed

Najaar 10 kwalificaties 5x eerste plaats 3x tweede plaats 2x ongeplaatst
1x eerste Uitmuntend CAC (werk kampioenschapprijs)
2x eerste Zeer Goed
2x eerste Goed
2x Goed
2x Eervolle Vermelding

Apporteer veldwedstrijd ter drijf jacht
kwalificatie Goed ongeplaatst


Ook Wesleyd werd ruim 14 jaar oud

Debby Femke | Wesleyd | Hunterd | Solitaire | Neeltje | Sophie| Eline